The International Surface Event 2018

Las Vegas, 30 Gennaio – 01 Febbraio 2018

Stona Bangalore 2018

Bangalore, 07 – 10 Febbraio 2018

Xiamen Stone Fair 2018

Xiamen, 06 – 09 Marzo 2018

Stone Industry 2018

Mosca, 03 – 06 Aprile 2018

 

Vitoria Stone Fair 2018

Vitoria, 05 – 08 Giugno 2018

Cachoeiro Stone Fair 2018

Cachoeiro, 28 – 31 Agosto 2018