StonExpo 2019

Las Vegas 23 – 25 Gennaio 2019

Stone Mart 2019

Jaipur, 31 Gennaio – 03 Febbraio 2019

Vitoria Stone 2019

Vitoria, 12 – 15 February 2019