Cachoeiro Stone Fair 2018

Cachoeiro, 28 – 31 Agosto 2018

Marmomacc 2018

Verona, 26-29 Settembre 2018

Stone Mart 2019

Jaipur, 31 Gennaio – 03 Febbraio 2019