StonExpo 2019

Las Vegas 23 – 25 Gennaio 2019

Stone Mart 2019

Jaipur, 31 Gennaio – 03 Febbraio 2019

Vitoria Stone 2019

Vitoria, 12 – 15 February 2019

Xiamen Stone Fair 2019

Xiamen, 06 – 09 Marzo 2019

Marble 2019

Izmir, 27 – 30 Marzo 2019

Coverings 2019

Orlando, 09 – 12 Aprile 2019